nostromo.nl stopt met Internet Explorer 6

Op dit moment waarschuwt de website van nostromo.nl gebruikers met Internet Explorer 6 (IE6) dat ze een verouderde browser gebruiken, en dat deze vernieuwd dient te worden. Per 1 maart 2010 zal nostromo.nl geen websites meer opleveren die getest en geoptimaliseerd zijn voor IE6. In navolging van een initiatief van zinnebeeld.nl en wijstoppenook.nl, heeft nostromo.nl zich aangesloten bij een groot aantal bedrijven en instanties die IE6 vaarwel zeggen.

nostromo.nl stopt om de volgende redenen met het ondersteunen van Internet Explorer 6:

  • IE6 voldoet niet aan standaarden die bij het W3C zijn vastgelegd. Het W3C is een wereldwijde organisatie die web-standaarden vastlegt om de groei van het web te faciliteren. Om websites in IE6 correct weer te geven is soms veel extra tijd nodig.
  • IE6 is onveilig. IE6 dateert uit 2001. Sinds die tijd zijn er verschillende mogelijkheden om de browser te kraken en toegang te verkrijgen tot lokale bestanden blootgelegd. Juist deze “hacks” maken IE6 tot een onveilige browser.

Mocht u vragen hebben over IE6 ondersteuning voor uw site, dan kunt u via het contactformulier contact opnemen.


,