is_front_page() gebruiken in functions.php

Stel dat je in je thema een functie meerdere keren wil gebruiken. Zoals het hoort met WordPress, zet je deze functie in functions.php.

In je functie gebruik je een check om te kijken of de Front Page getoond wordt, is_front_page(). Dit is de pagina die in de settings van WordPress heb ingesteld als startpagina. Dit gaat dus niet werken, is_front_page() kan alleen maar gebruikt worden in The_Loop. Hoe gaan we dit dan oplossen?

De startpagina staat vermeld in de wp_options tabel in de WordPress database en heet page_on_front. Met behulp van de functie get_option() gaan we deze ophalen.

$page_on_front = get_option('page_on_front');

Nu weet je welke pagina is ingesteld als startpagina en kan je deze vergelijken met je huidige pagina, bijv:

global $post;
if ($page_on_front == $post->ID) {
   /* De pagina is de startpagina */
}
else {
   /* De pagina is geen startpagina */
}

,