Meer extensies toestaan voor uploaden in WordPress

Het uploaden van bestanden in WordPress is eenvoudig. Vanwege de veiligheid zijn er een aantal standaard bestandsextensies gedefinieerd die geüpload mogen worden. Stel dat je meer bestandstypes wilt uploaden dan kan je dit eenvoudig aangeven in je functions.php.

Om bijvoorbeeld het uploaden van een Word document met de extensies .doc en .docx toe te staan, voegen we de volgende code toe aan de functions.php van het thema dat in gebruik is.

/* Mimetypes toevoegen */

add_filter('upload_mimes', 'add_upload_mimes');
function add_upload_mimes ( $ext_mimetypes=array() ) {

// Format: $existing_mimes['extension'] = 'mime-type';
$ext_mimetypes['doc|docx'] = 'application/msword';

// return array met nieuwe ext/mimetypes
return $ext_mimetypes;

}

Mocht je extensies uit de lijst willen verwijderen, dan kan dit met de volgende code:

unset( $existing_mimes['zip'] );

,